Vrijstelling code 95

De volgende beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheidseisen:
(voor deze bestuurders is een rijbewijs C zonder code 95 voldoende)

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
  In Nederland wordt het laatste deel van de zin langs de weg gecontroleerd door te kijken of de chauffeur niet meer dan 12 uur per week rijdt.

In Nederland gelden ook onderstaande uitzonderingen als de bestuurder minimaal 21 jaar is en het voertuig binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats blijft. Uitgezonderd zijn voertuigen die:

 • worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;ii.worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
 • in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
 • worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
 • worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

Meld je aan voor deze opleiding of neem contact op voor meer informatie

Ook geldt de uitzondering voor voertuigen:

 • Voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
 • Voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
Voorwaarden Privacy Statement © 2021 - Verkeersschool Striekwold Doetinchem heeft haar website laten maken door Fervent Digital.