Basiskwalificatie beroepschauffeur Code 95

Beroepschauffeur
Volgens een nieuwe Europese richtlijn moet een vrachtautobestuurder in het beroepsgoederenvervoer vakbekwaam zijn (basiskwalificatie en verplichte nascholing).
Deze vakbekwaamheidverplichting geldt voor vrachtautobestuurders die:

  • beroepsmatig rijden in een vrachtauto (rijbewijs C),

Opleiding en examens
De opleiding en de examens om het vrachtautorijbewijs (rijbewijs C) en de basiskwalificatie beroepschauffeur (code 95 op het rijbewijs) te halen zijn aan elkaar gekoppeld.

Examens rijbewijs C
Voor het rijbewijs C moet de kandidaat 3 examens doen:
1. Theorie-examen vakbekwaamheid deel 1
2. Theorie-examen vakbekwaamheid deel 2
3. Praktijkexamen vrachtauto

Examens basiskwalificatie beroepschauffeur (code 95}
Voor de basiskwalificatie beroepschauffeur moeten 6 examens worden gedaan:
1. Theorie-examen vakbekwaamheid deel 1
2. Theorie-examen vakbekwaamheid deel 2
3. Theorie examen vakbekwaamheid deel 3
4. Praktische toets C lading zekeren
5. Praktische toets C besloten terrein

verplichte nascholing (code 95)
Naast de basiskwalificatie (6 examens) geldt een verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.

Hieronder vindt u uitleg over de examens en het lesprogramma dat door onze verkeersschool wordt aangeboden.

exameninformatie

Afgenomen door CCV
Onderwerpen Verkeer & Techniek
Vorm Schriftelijk (50 meerkeuzevragen)
Examenduur 75 minuten
slaagnorm 80% (geslaagd bij 40 punten of meer)
toelatingseis Vanaf 17 jaar
Geldigheid uitslag 2 jaar geldig

Lesprogramma
7 theorielessen verkeer
67theorielessen techniek
(zie rooster vakbewaamheid deel 1)

Tarieven

cursus verkeer/techniek incl. lesmateriaal €320,00**
aanvraag theorie-examen vakbekwaamheid deel 1 €45,00 **

** Prijzen zijn exclusief btw

exameninformatie

Afgenomen door CCV
Onderwerpen Administratie goederenvervoer
Vorm Schriftelijk (50 meerkeuzevragen)
Examenduur 75 minuten
slaagnorm 80% (geslaagd bij 40 punten of meer)
toelatingseis Vanaf 17 jaar
Geldigheid uitslag 2 jaar geldig

Lesprogramma
7 theorielessen goederenvervoer
(zie rooster vakbekwaamheid deel 2 )

Tarieven

Cursus administratie goederenvervoer incl. lesmateriaal €200,00**
aanvraag theorie-examen €45,00 **

** Prijzen zijn exclusief btw.

exameninformatie

Afgenomen door CCV
Onderwerpen casusbehandeling
Vorm Schriftelijk (45 meerkeuzevragen)
Examenduur 75 minuten
slaagnorm 80% (geslaagd bij 36 punten of meer)
toelatingseis Vanaf 17 jaar
Geldigheid uitslag 2 jaar geldig

Lesprogramma
2 theorielessen casusbehandeling

Tarieven

2 theorielessen incl. lesmateriaal €100,00 **
Aanvraag theorie-examen €49,30 **

** Prijzen zijn exclusief  btw.

Als u naast het rijbewijs C ook de code vakbekwaamheid  op het rijbewijs wilt behalen, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de praktische toets vrachtauto. Het opleidingsinstituut neemt de toets af onder toezicht van CCV. Tijdens deze praktische toets is er vooral aandacht voor:

  • het laden en lossen en vastzetten van lading
  • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
  • voorkomen van fysieke risico’s
  • invullen van een Europees schadeformulier
  • maatregelen bij noodsituaties

exameninformatie

Afgenomen door Instructeur van de verkeersschool
Onderwerpen Praktische behandeling van 3 scenario’s
Vorm Praktische toetsing van 3 scenario’s  (de instructeur maakt een keuze uit 6 verschillende scenario’s)
Examenduur 30 minuten
slaagnorm Als de uitgevoerde scenario’s voldoende worden beoordeeld.
toelatingseis Vanaf 18 jaar
Geldigheid uitslag 2 jaar geldig

lesprogramma
1 theorie/praktijkles. In deze les worden de 6 scenario’s behandeld.

Tarieven

1 praktijkcursus incl. toets €220.00**

** Prijzen zijn exclusief btw.

Als u naast het rijbewijs C of D ook de code vakbekwaamheid (nu chauffeursdiploma) op het rijbewijs wilt, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de toets besloten terrein. Het opleidingsinstituut neemt de toets af onder toezicht van CCV. Tijdens de toets op het besloten terrein zal de opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Het praktijkexamen kunt u aanvragen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. Het derde theorie-examen, de praktische toets en de toets besloten terrein mogen ook na het praktijkexamen C worden afgelegd. Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de drie bovenstaande theorie-examens, de twee praktijktoetsen én geslaagd bent voor het praktijkexamen rijbewijs C heeft u recht op afgifte van een vrachtautorijbewijs (mits medisch akkoord) met code vakbekwaamheid.

exameninformatie

Afgenomen door Instructeur van de verkeersschool
Onderwerpen praktische uitvoering voertuigcontrole en voertuigmanoevres
Vorm Praktische toetsing van 7 scenario’s
Examenduur 30 minuten
slaagnorm Als de uitgevoerde scenario’s voldoende worden beoordeeld.
toelatingseis Vanaf 18 jaar
Geldigheid uitslag 2 jaar geldig

De volgende video’s geven u een indruk van de toets besloten terrein:

lesprogramma
1 praktijkles. In deze les worden de 7 scenario’s geoefend.

Tarieven

1 praktijkcursus incl. toets €220.00**

** Prijzen zijn exclusief btw.

Wilt u meer weten?

Neem contact op

of bel 0314 346103

Bekijk route
Voer hier uw vertrekpunt in